Navigácia

Kontakt

 • Internetová žiacka knižka SOŠ Žarnovica
  Bystrická 4, 966 81 Žarnovica
 • +421 45/681 2371

Streda 19. 12. 2018

Platby VIAMO

Odnes môžete zaplatiť poplatky aj prostredníctvom aplikácie  . Viac info na https://www.viamo.sk/sk/edupage/

 

 

 

Novinky

 • Žiadame žiakov – stravníkov, aby nezabúdali na úhradu za stravu na celý mesiac naraz a zrealizovali ju najneskôr do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac (napr. 20 prac. dní x 1,46 € = 29,20 €, )

 • Pre žiakov prvého ročníka:

  Úhrada za mesiac september 2018 v hotovosti /na celý mesiac vopred/ na sekretariáte Mgr. Tomová

  - od 03.09. do 06.09. 2018.

  Žiakovi pri prvej úhrade bude odovzdaný čip a pridelený variabilný symbol /VS/ pre ďalšie, už bezhotovostné platby, vždy na účet najneskôr do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

 • 3. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Školská výdajňa

Novinky

Kontakt

 • Internetová žiacka knižka SOŠ Žarnovica
  Bystrická 4, 966 81 Žarnovica
 • +421 45/681 2371

Fotogaléria