Navigácia

Školská výdajňa

Školská výdajňa

pri Strednej odbornej škole

Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

 

Ceny stravného pre žiakov SOŠ, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

od 1. 5. 2018

 

   

Cena v €

raňajky

0,43 + 0,10 (réžia) = 0,53 €

obed

1,26 + 0,20 (réžia) = 1,46 €

večera

0,72 + 0,10 (réžia) = 0,82

doplatok - VÝBER 0,91

 

Spôsob platby: bezhotovostne na účet najneskôr do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

číslo účtu:65242422/0200

IBAN: SK44 0200 0000 0000 6524 2422

variabilný symbol: pridelený pri prvej úhrade

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko, triedu stravníka

 

Novinky

Kontakt

  • Internetová žiacka knižka SOŠ Žarnovica
    Bystrická 4, 966 81 Žarnovica
  • +421 45/681 2371

Fotogaléria